NL

Charlotte begon haar carrière als advocaat in 2017. Haar praktijk legt zich toe op het fiscaal recht, zowel op het domein van geschillenregeling als advies. 

Zij staat cliënten bij op het gebied van directe en indirecte belastingen. Zij heeft een bijzondere expertise ontwikkeld inzake de BTW en lokale fiscaliteit. Zij verleent ook bijstand aan actoren uit de non-profitsector, meer bepaald in het kader van hun BTW-stelsel en hun statuut voor de rechtspersonenbelasting. . Tot slot is zij geboeid door het fiscale stelsel en de regelgeving inzake crypto-activa.

Zij is ingeschreven bij de balie van Brussel. 

Opleiding

  • Master in de rechten, Université de Liège (2017, magna cum laude)
  • Master in fiscaal recht, Université de Liège (2019, Magna cum laude)
  • Interuniversitair diploma in zakelijk strafrecht, Université Catholique de Louvain (2020)

Expertises

  • Vennootschapsfiscaliteit (commerciële en non-profitsector) en personenfiscaliteit 
  • Belastingcontroles / Geschillen inzake federale, regionale en lokale belastingen
  • BTW, accijnzen en douane
  • Voorkoming van witwassen en repatriëring 
  • Regelgeving inzake crypto-activa 

Talen 

  • Frans
  • Engels