NL

Thomas Grégoire

Senior medewerker

De praktijk van Thomas is voornamelijk toegespitst op fiscaal recht en vennootschaps- en verenigingsrecht. 

Hij behandelt vraagstukken in verband met de directe belastingen (vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting) en indirecte belastingen (BTW, registratierechten en successierechten) en staat ondernemingen en particulieren bij in zowel advies- als geschillenzaken. Hij heeft een bijzondere expertise ontwikkeld in fiscale optimalisatie op het gebied van intellectuele eigendom. 

Hij assisteert vennootschappen en verenigingen ook in het kader van hun wettelijke en statutaire verplichtingen, de formaliteiten die ze moeten vervullen, alsook in het kader van procedures voor bedrijfsovernames en -herstructureringen.  

Thomas is lid van de balie van Waals-Brabant

Opleiding

  • Master in de rechten, Université Libre de Bruxelles (2015, magna cum laude)
  • Aanvullende master in fiscaal recht, Université Libre de Bruxelles (2016, cum laude).

Expertises

  • Vennootschaps- en personenbelasting
  • Fiscaliteit van intellectuele eigendom
  • Vennootschaps- en verenigingsrecht 
  • Overnames en herstructureringen van bedrijven. 

Talen

  • Frans
  • Engels