NL

Alain Costantini is vennoot in de praktijk Vennootschapsrecht en M&A.

Hij is sinds 1993 werkzaam in deze domeinen voor zowel binnenlandse als internationale cliënten, waarbij hij steunt op de ervaring die hij heeft opgedaan bij Allen & Overy LLP en vervolgens bij Bird & Bird LLP, waar hij gedurende 11 jaar vennoot is geweest. 

Zijn expertise situeert zich voornamelijk op het gebied van het vennootschapsrecht, fusies en overnames, joint ventures, private equity en risicokapitaal, en hij biedt een volledig scala aan juridische diensten, van advies tot geschillen.

Hij heeft ook een praktijk ontwikkeld die is toegespitst op bedrijfsherstructureringen en bedrijven in moeilijkheden.

Alain bezit tot slot ook een aanzienlijke expertise inzake advies aan verenigingen en in het bijzonder aan beroepsverenigingen. Hij is sinds 2005 geassocieerd lid van de FAIB, de in België gevestigde Federatie van Europese en Internationale Verenigingen - www.faib.org.

Alain is lid van de balies van Waals-Brabant en Brussel.

Opleiding

  • Licentiaat in de rechten, Université Catholique de Louvain (1992)

Expertises

  • Vennootschapsrecht en fusies en overnames, ook voor ondernemingen in moeilijkheden
  • Verenigingsrecht en advies aan beroepsverenigingen
  • Geschillen inzake vennootschapsrecht en handelsrecht, met inbegrip van arbitrage
  • Gerechtelijke reorganisatieprocedures en faillissementen

Talen 

  • Frans
  • Engels
  • Nederlands