NL

Laurent Masson is verantwoordelijk voor het departement handelsrecht, alsook voor het departement intellectuele eigendom, informaticarecht en recht van de nieuwe technologieën.

Laurent heeft 25 jaar ervaring op het gebied van handelsrecht, en meer bepaald in materies die te maken hebben met het distributierecht en marktpraktijken.

In de loop der jaren heeft Laurent ook een brede expertise ontwikkeld inzake intellectuele-eigendomsrecht, informaticarecht en recht van de nieuwe technologieën, e-commerce en bescherming van persoonsgegevens.

Zijn ervaring in deze verschillende materies betreft zowel raadgeving en het opstellen van contracten als geschillenbeslechting (nationale rechtbanken en arbitrage).

Laurent is auteur van verschillende publicaties over handelsrecht en het intellectuele-eigendomsrecht.

Laurent is lid van de balies van Waals-Brabant en Brussel.

Opleiding

 • Master in de rechten, Université de Liège (1996);
 • LL.M. in intellectuele-eigendomsrecht en IT-recht, K.U. Leuven en K.U. Brussel (2004).

Expertises

 • Recht van de handelscontracten en distributierecht
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooirechten, handelsgeheimen, enz.)
 • Informaticarecht en recht van de nieuwe technologieën
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gegevensbescherming,...)
 • Geschillen 

Talen 

 • Frans
 • Nederlands
 • Engels 
 • Italiaans