NL

Rosalie De Houck

Senior medewerker

Rosalie is sinds 2018 lid van de balie van Brussel.

Haar praktijk concentreert zich op het handelsrecht (commerciële distributie, marktpraktijken en consumentenbescherming), het intellectuele-eigendomsrecht en het informaticarecht en het recht van de nieuwe technologieën (e-commerce en gegevensbescherming).

Zij ondersteunt en adviseert particulieren en ondernemingen in alle aspecten die met deze materies verbonden zijn, gaande van het vastleggen en de uitvoering van het contractuele kader van hun activiteiten (compliance en opstellen van alle soorten contracten), tot de vertegenwoordiging en begeleiding van cliënten in procedures voor alle rechtbanken of in het kader van arbitrage.

Opleiding

 • Bachelor in de rechten, Université de Namur (2016, cum laude)
 • Master in de rechten, Université Catholique de Louvain (2018, cum laude)

Expertises

 • Recht van de handelscontracten en distributierecht
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Intellectuele eigendom (auteursrecht, merkenrecht, octrooirechten, handelsgeheimen, enz.)
 • Informaticarecht en recht van de nieuwe technologieën
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gegevensbescherming,...)
 • Geschillen 

Talen 

 • Frans
 • Engels
 • Nederlands