NL

Stijn Splingard startte zijn carrière in oktober 2022 en werkt binnen de praktijk Vennootschapsrecht en M&A. 

Hij spitst zijn praktijk toe op vennootschapsrecht, fusies en overnames, handelsrecht, verenigingsrecht en insolventierecht. In die zin adviseert hij de cliënten (opstellen en onderhandeling van overeenkomsten van overdracht van aandelen, overdracht van handelsfonds, handelscontacten, enz.). Hij begeleidt ook de cliënten met geschillen, voor de rechtbanken en in arbitrage.   

Hij assisteert tevens de cliënten voor vragen in verband met Europees recht of mededingingsrecht, in nauwe samenwerking met Marina Stavropoulou, Head of the EU & Competition law practice.

Stijn is lid van de balie van Waals-Brabant. 

Opleiding

  • Master in de rechten – Université Libre de Bruxelles (2021 – Cum Laude)
  • LL.M. in Europees recht – Institut d’Études Européennes – Université Libre de Bruxelles (2022 – Cum Laude)

Expertise

  • Vennootschapsrecht
  • Europees recht of mededingingsrecht
  • Handelsrecht 
  • Verenigingsrecht
  • Insolventierecht 

Talen 

  • Frans
  • Engels 
  • Nederlands